Bế giảng Khóa học Quản trị chi phí và dòng tiền tại Viện công nghệ xi măng Vicem

0
787

Ngày 11/7, lớp học Quản trị chi phí và dòng tiền tại Viện công nghệ xi măng Vicem do Viện Quản trị Tài Chính AFC tổ chức đã kết thúc và bế giảng.

Bế giảng Khóa học Quản trị chi phí và dòng tiền tại Viện công nghệ xi măng Vicem
Bế giảng Khóa học Quản trị chi phí và dòng tiền tại Viện công nghệ xi măng Vicem

Mục tiêu buổi học

Khóa học Quản trị chi phí và dòng tiền đem lại một cách tiếp cận thực tế về lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp và xem xét các khía cạnh: hoạch định chi phí, dòng tiền cần thiết cho hoạt động, xác định các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp đồng thời gợi ý một số quyết định nên thực hiện để kiểm soát chi phí cũng như dòng tiền.

Khóa học cũng hướng vào các phương thức nâng cao quản trị tài chính nhằm tăng lợi nhuận và hoặc các vấn đề tài chính. Khóa học cũng cung cấp các cơ hội cho học viên tiếp thu kiến thức kế toán quản trị thông qua tình huống thực tế.

Khóa học hướng học viên áp dụng các mô hình tiên tiến trong quản trị chi phí và dòng tiền, áp dụng vào công tác quản trị doanh nghiệp đồng thời giải thích sự ảnh hưởng của mục đích quản trị chi phí và dòng tiền đối với việc ra quyết định trong doanh nghiệp.

Nội dung buổi học

Tiếp nối buổi học ngày 10/7, lớp học chuyển sang nghiên cứu nội dung như sau dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia Nguyễn Thị Sâm Nhung:

Chuyên đề 1: Khái niệm quản trị chi phí

– Các khái niệm kinh tế của chi phí trong kế toán quản trị

– Phân loại chi phí cho các mục đích khác nhau

– Phân biệt kiểm soát chi phí và cắt giảm chi phí

Chuyên đề 2: Mô hình quản trị chi phí

– Quản trị chi phí theo hoạt động (Activity Based Costing)

– Xây dựng chi phí mục tiêu (Target Costing)

– Hệ thống giá thành tiêu chuẩn (Standard Costing)

– Chi phí và vấn đề quản lý chất lượng

– Kiểm soát và quản lý các chi phí phi sản xuất

Chuyên đề 3: Mô hình Chi phí – Sản lượng và Lợi nhuận

– Khái niệm điểm hòa vốn

– Các quyết định dựa trên phân tích mô hình Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận

Nội dung buổi học đầy đủ, chi tiết
Nội dung buổi học đầy đủ, chi tiết

Kết thúc 2 ngày học Quản trị chi phí và dòng tiền tại Viện công nghệ xi măng Vicem, học viên đã nhận được chứng chỉ. Hi vọng sau 2 ngày này, học viên sẽ có thể áp dụng tốt kiến thức vào công việc thực tại của mình tại doanh nghiệp.

Học viên nhận chứng chỉ sau khóa học
Học viên nhận chứng chỉ sau khóa học

>>> Học viên cảm nhận gì về các khóa học của Viện Quản trị Tài chính AFC?