Các yếu tố cần có để trở thành một kiểm toán viên

0
658

Công việc kiểm toán độc lập do kiểm toán viên chuyên nghiệp thực hiện. Công việc này không tạo thêm thông tin về báo cáo tài chính mà chỉ làm tăng mức độ tin cậy của báo cáo tài chính. Những người sử dụng kết quả kiểm toán tin trưởng và bổ nhiệm kế toán viên bởi tính chất hành nghề độc lập của kiểm toán viên và khả năng chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư chất đạo đức chính trực, khách quan trong công việc.

Để hành nghề kiểm toán, các kiểm toán viên cần bảo đảm  yêu cầu:

Yêu cầu về tính độc lập.

Yêu cầu về tư chất đạo đức.

Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ.

Yêu cầu về tính độc lập

Yêu cầu này được xem như điều kiện cần để đạt được mục tiêu của hoạt động kiểm toán, độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản của kiểm toán viên. Kết quả kiểm toán sẽ không có giá trị khi người sử dụng kết quả kiểm toán tin rằng cuộc kiểm toán thiếu tính độc lập cho dù nó được thực hiện bởi người có trình độ cao.

Yêu cầu về tính độc lập
Yêu cầu về tính độc lập

Yêu cầu về tính độc lập đòi hỏi sự trung thực và trách nhiệm của kiểm toán viên đối với người sử dụng kết quả kiểm toán, đồng thời các kiểm toán viên không bị ràng buộc trong tiếp xúc với tài liệu báo cáo của doanh nghiệp.

Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải thực sự không bị chi phối hoặc tác động bởi bất cứ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan. Mọi câu hỏi về tình hình kinh doanh hoặc xử lý kế toán trong giao dịch của doanh nghiệp cần được trả lời đầy đủ, đảm bảo kiểm toán viên không bị hạn chế trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán.

Yêu cầu về tư chất đạo đức

Con người là nhân tố quan trọng và mang tính quyết định trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán, khi sản phẩm không có khuôn mẫu định sẵn và phụ thuộc vào tính chủ quan của kiểm toán viên. Điều quan trọng là kiểm toán viên phải luôn duy trì tính độc lập, khách quan khi tiến hành công việc cũng như xem xét, đánh giá bằng chứng kiểm toán làm cơ sở để đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính.

Yêu cầu về tư chất đạo đức
Yêu cầu về tư chất đạo đức

Kiểm toán viên phải có lương tâm nghề nghiệp, luôn thận trọng cùng tinh thần làm việc chuyên cần. Trong quá trình kiểm toán, phải đảm bảo thảng thắn, trung thực, có chính kiến rõ ràng. Đồng thời, kiểm toán viên phải công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến thiên vị.

Kiểm toán viên phải thường xuyên rèn luyện tính cẩn thận một cách thỏa đáng các kỹ năng và sự siêng năng cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ. Mọi sự bất cẩn đều có thể dẫn đến rủi ro kiểm toán, gây ảnh hưởng đến đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên.

Kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật của thông tin thu thập được. Không được tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến khách hàng cho người thứ ba khi chưa được phép.

Kiểm toán viên phải tôn trọng pháp luật. Tính tôn trọng pháp luật thể hiện trách nhiệm của kiểm toán viên đối với các đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên phải chấp hành đúng chế độ, thể lệ, nguyên tắc và luật pháp của nhà nước cũng như nguyên tắc, chuẩn mức kiểm toán được thừa nhận.

Yêu cầu về năng lực, nghiệp vụ

Nguyên tắc cơ bản chi phối cuộc kiểm toán yêu cầu kiểm toán viên thực hiện công việc với đầy đủ chuyên môn cần thiết. Để đảm bảo thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp, kiểm toán viên phải:

Có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.

Có kỹ năng, kinh nghiệm về kiểm toán.

Hiểu biết về pháp luật.

Yêu cầu về năng lực, nghiệp vụ
Yêu cầu về năng lực, nghiệp vụ

Để đạt được các yêu cầu trên, các kiểm toán viên phải đạt trình độ chuyên môn vững vàng về kế toán, hiểu biết về chế độ chính sách tài chính, kế toán và luật pháp đồng thời để trở thành kiểm toán viên, thực hiện công việc độc lập cần phải được kiểm toán viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn thực tế.