3 chiến lược cạnh tranh cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh

0
1471

Các công ty theo đuổi chiến lược chiến lược cấp doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh cho phép chúng hoạt động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh nhằm đạt được doanh thu cao hơn trung bình. Chúng có thể được chọn từ 3 chiến lược cạnh tranh trong quản trị kinh doanh cơ bản: dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa sản phẩm và tập trung.

3 chiến lược cạnh tranh cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh

Các chiến lược trên là các chiến lược cơ bản của tất cả các doanh nghiệp hoặc các ngành. Mỗi chiến lược cạnh tranh cơ bản này là kết quả các sự lựa chọn nhất quán của công ty về sản phẩm, thị trường và các khả năng riêng biệt.

Chiến lược dẫn đầu về chi phí

chien luoc dan dau chi phi
Sản xuất hàng hóa, dịch vụ với chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh

Mục đích của công ty trong việc theo đuổi sự dẫn dầu về chi phí hoặc chiến lược chi phí thấp là họat động tốt hơn, có lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh bằng việc làm mọi thứ để có thể sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ ở chi phí thấp hơn các đối thủ. Về cơ bản, chiến lược cạnh tranh này có 2 lợi thế:

Thứ nhất, vì chi phí thấp hơn nên doanh nghiệp nào dẫn đầu về chi phí có thể đặt giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh của mình mà vẫn thu được lợi nhuận bằng của đối thủ. Nếu các công ty trong ngành đạt các giá trị tương tự cho các sản phẩm của mình thì doanh nghiệp dẫn đầu về chi phí có thể thu được lợi nhuận cao hơn vì chi phí của nó thấp hơn.

Thứ hai, nếu sự cạnh tranh trong ngành tăng và các công ty bắt đầu cạnh tranh bằng giá thì doanh nghiệp dẫn đầu về chi phí sẽ có khả năng đứng vững trong cạnh tranh tốt hơn đối thủ khác vì có chi phí thấp hơn.

Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa

Công ty khác biệt hóa sản phẩm chọn mức khác biệt sản phẩm cao để đạt được lợi thế cạnh tranh. Sự dị biệt hóa sản phẩm có thể đạt được theo ba các chủ yếu: chất lượng, đổi mới và tính thích nghi với khách hàng. Có thể thấy, trong thực tế cơ sở của khác biệt hóa sản phẩm là vô tận.

chien luoc canh tranh khac biet hoa san pham
Đổi mới, tạo sự khác biệt hóa về sản phẩm để thành công

Việc đổi mới rất quan trọng và có thể thấy rõ ở nhóm sản phẩm công nghệ phức tạp, ở đó các đặc điểm mới là nguồn gốc của sự khác biệt hóa. Trong khi đó, với sự khác biệt hóa dựa trên mức độ thích nghi với khách hàng thì người sản xuất và bán hàng phải đảm bảo cung ứng một dịch vụ tổng thể sau khi bán. Cuối cùng, sự hấp dẫn của sản phẩm đối với những mong đợi về mặt tâm lý khách hàng có thể trở thành nguồn gốc của khác biệt hóa sản phẩm. Sự hấp dẫn có thể là yếu tố gắn liền với địa vị hoặc lòng kiêu hãnh của khách hàng. Sự khác biệt hóa cũng có thể làm phù hợp với các nhóm theo độ tuổi và các nhóm kinh tế xã hội.

Một công ty theo đuổi chiến lược cạnh tranh tạo sự khác biệt về sản phẩm cần phải cố gắng tự làm khác biệt hóa càng nhiều mặt hàng càng tốt. Nó càng bắt chước các đối thủ của mình ít bao nhiều thì càng bảo vệ được khả năng cạnh tranh được bấy nhiêu và sự hấp dẫn thị trường của nó càng mạnh mẽ và rộng khắp.

Chiến lược tập trung hay trọng tâm hóa

Chiến lược cạnh tranh thuần túy thứ ba là chiến lược tập trung. Khác với hai chiến lược trên, nó định hướng phục vụ nhu cầu của một nhóm hữu hạn người tiêu dùng hoặc đoạn thị trường. Công ty theo đuổi chiến lược trọng tâm hóa chú trọng vào việc phục vụ một đoạn thị trường cụ thể, đoạn đó được xác định theo tiêu thức địa lý, loại khách hàng, hoặc một nhánh của một dòng sản phẩm.

Một khi đã chọn đoạn thị trường, công ty có thể theo đuổi chiến lược tập trung thông qua hoặc khác biệt hóa sản phẩm hoặc dẫn đầu về chi phí. Về bản chất, công ty tập trung là một nhà khác biệt hóa về sản phẩm hoặc một nhà dẫn đầu về chi phí chuyên môn hóa. Vì quy mô nhỏ mà mốt số hãng tập trung có thể đồng thời theo đuổi chi phí thấp và khác biệt hóa sản phẩm.

chiến lược cạnh tranh
Doanh nghiệp theo chiến lược trọng tâm hóa chú trọng mục tiêu vào một đoạn thị trường cụ thể

Một đặc trưng khác là công ty tập trung cạnh tranh với người khác biệt hóa sản phẩm chỉ trong một hoặc một số ít đoạn thị trường. Các công ty theo đuổi chiến lược tập trung chắc chắn phát triển chất lượng sản phẩm khác biệt hóa thành công vì họ có kiến thức chỉ về một tập nhỏ khách hàng hoặc kiến thức về khu vực. Hơn nữa, việc tập trung vào những chuỗi nhỏ sản phẩm đôi khi cho phép công ty theo chiến lược tập trung đưa ra sự đổi mới nhanh hơn là công ty khác biệt hóa lớn.

Tuy nhiên, những công ty tập trung hóa không nên cố gắng phục vụ tất cả các đoạn thì trường vì sẽ dẫn đến sự cạnh tranh trực tiếp với các công ty theo chiến lược khác biệt hóa. Thay vào đó, họ nên chú trọng vào việc thiết lập thị phần trong một đoạn thị trường. Và nếu thành cồng thì có thể bắt đầu phục vụ nhiều đoạn thị trường hơn và dần làm mất đi lợi thế cạnh tranh của các công ty khác biệt hóa sản phẩm.

Bài viết tham khảo: Các kỹ năng thực tế ngành quản trị kinh doanh