Cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường ĐH Công nghệ Đông Á học Nguyên lý Quản trị

0
861

Ngày 7 và 8/9 vừa qua, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã học môn Nguyên lý Quản trị. TS Đặng Thị Kim Thoa là người trực tiếp giảng dạy học phần này.

Cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường ĐH Công nghệ Đông Á học Nguyên lý Quản trị
Cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường ĐH Công nghệ Đông Á học Nguyên lý Quản trị

Mục tiêu môn học

Môn học Nguyên lý quản trị trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động cơ bản về công việc quản trị. Học viên sẽ hiểu được các khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị, nguồn gốc và nội dung của các lý thuyết quản trị, môi trường kinh doanh, thông tin và quyết định quản trị.

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ:

– Hiểu rõ nội dung quản trị và các mảng hoạt động quản trị;

– Hiểu và có khả năng thực hiện công việc của nhà quản trị;

– Có khả năng giải quyết được các tình huống của quản trị.

Môn học giúp học viên hiểu rõ hơn về công việc quản trị
Môn học giúp học viên hiểu rõ hơn về công việc quản trị

Nội dung môn học

Môn học được thiết kế có 4 chương chính như sau:

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

Khái niệm và vai trò của quản trị

Các cách tiếp cận về quản trị

Các chức năng và lĩnh vực quản trị

Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị

Kỹ năng quản trị

CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị

Các lý thuyết quản trị cổ điển

Lý thuyết tâm lý xã hội

Lý thuyết quản trị hệ thống

Lý thuyết định lượng

Lý thuyết quản trị Nhật Bản

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Khái niệm môi trường kinh doanh

Các yếu tố môi trường vĩ mô

Môi trường kinh tế

Môi trường chính trị

Môi trường xã hội

Môi trường công nghệ

Môi trường tự nhiên

Các yếu tố môi trường ngành

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

Thông tin trong quản trị

Quá trình thông tin

Phân loại thông tin

Quyết định quản trị

Quá trình ra quyết định

Phương pháp ra quyết định

Nội dung giảng dạy chi tiết
Nội dung giảng dạy chi tiết

Với nội dung chương trình chi tiết, hi vọng người học sẽ tiếp thu đầy đủ kiến thức về quản trị nói chung cũng như các khía cạnh của quản trị doanh nghiệp cụ thể nói riêng.

>>> Học Nguyên lý quản trị cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh