Đánh giá nhân lực là gì? Vai trò của đánh giá với công tác quản lý nhân sự

0
1437

Việc đánh giá nhân lực là một phần không thể thiếu trong hoạt động duy trì và phát triển nhân lực mà nhà quản lý nhân sự cần phải làm. Vậy định nghĩa đánh giá nhân sự là gì? vai trò của nó quan trọng như thế nào? Những nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá nhân lực?

Quản lý nhân sự

Đánh giá nhân lực là gì?

Đánh giá nhân lực là hoạt động đánh giá tổng thể về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chúng ta có thể phân biệt 4 mục tiêu đánh giá nhân sự, tương ứng các hoạt động khác sau như:

 • Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên tương ứng với đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đó
 • Đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên
 • Đánh giá tiềm năng của nhân lực
 • Đánh giá động cơ làm việc của nhân lực
hoạch định nguồn nhân lực
Đánh giá nhân sự

Nhưng thực tế trong các doanh nghiệp hiện nay việc đánh giá nhân lực chủ yếu sử dụng đánh giá hiệu quả làm việc để đánh giá nhân lực.

Đánh giá hiệu quả làm việc là một hoạt động được sử dụng để xác định mức độ theo đó một nhân viên hoàn thành công việc của mình đảm nhiệm 1 cách hiệu quả.

Hiệu quả làm việc được đánh giá trên 2 góc độ:

Hiệu suất công việc sẽ đánh giá qua: hiệu suất tổ chức, hiệu suất quản lý và hiệu suất nghề nghiệp.

Hiệu quả công việc: chỉ mục tiêu dự định của công việc phải được thực hiện. Hiệu suất công việc và hiệu quả công việc có mối quan hệ qua lại với nhau, hiệu suất chỉ phương thức tiến hành, hiệu quả chỉ kết quả công việc.

Vai trò của đánh giá nhân lực với công tác quản lý nhân sự

Đánh giá nhân lực có vai trò gì trong doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ và nâng cao hiệu quả làm việc trong tương lai.
 • Giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Để đánh giá năng lực tiềm năng và khả năng thăng tiến trong tương lai của nhân viên
 • Để đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động nhằm giúp nhân viên định hướng nghề nghiệp
 • Để làm cở sở xác định mức lương
 • Tăng động lực làm việc cho nhân viên
 • Để nhận được phản hồi của nhân viên về phương pháp quản lý và chính sách của doanh nghiệp.
quản lý nhân sự
Giữ quan hệ tốt với nhân viên

Quy trình đánh giá nhân lực

Quy trình đánh giá nhân lực bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác lập mục tiêu đánh giá

Bước 2: Lựa chọn phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá

Bước 3: Thông tin và đào tạo người đánh giá

Bước 4: Tiến hành đánh giá

Bước 5: Phỏng vấn đánh giá

Bước 6: Đề xuất sử dụng kết quả đánh giá.

Nhìn vào quy trình thì khá đơn giản nhưng trên thực tế để đánh giá nhâ lực của doanh nghiệp cần phải xét đến thêm những yếu tố tâm lý như thưởng phạt, khích lệ,…đòi hỏi nhà quản lý nhân sự có sự tinh tế, khéo léo và tài năng.

Xem thêm: Thạc sĩ quản lý nhân sự và những điều bạn cần biết