Đào tạo Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội

0
649

Ngày 29/5, khóa học Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp đã được tổ chức dành riêng cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Đây là chương trình inhouse đào tạo nội bộ, do đó, các kiến thức vô cùng phù hợp, hữu ích cho doanh nghiệp.

>>> Đào tạo nội bộ doanh nghiệp ở đâu tốt nhất?

Đào tạo Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
Đào tạo Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Nội dung khóa học

Khóa học được chia làm 2 buổi với nội dung như sau:

Buổi sáng:

Hệ thống kiểm soát nội bộ

– Giới thiệu chung về kiểm soát nội bộ

Tình huống: Nhận dạng các yếu tố tác động đến môi trường kiểm soát nội bộ

– Hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế và Việt Nam

Kỹ thuật kiểm soát nội bộ cơ bản

– Kiểm soát nội bộ các quá trình

– Nguyên tắc Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế (COSO)

Thủ tục kiểm soát nội bộ các khoản mục chi phí

– Nhận diện quá trình đặc điểm các chi phí của doanh nghiệp

– Kiểm soát chứng từ các chi phí

– Kiểm soát ghi sổ và báo cáo các chi phí

Buổi chiều:

Xây dựng các thủ tục kiểm soát nội bộ

– Xây dựng hệ thống kiểm soát nghiệp vụ mua – nhập kho hàng hóa

– Xây dựng các thủ tục kiểm soát nghiệp vụ bán hàng

– Thủ tục kiểm soát nội bộ các nghiệp vụ mua sắm và đầu tư tài sản

Rủi ro và phòng ngừa rủi ro hệ thống kiểm soát

– Xác định và đánh giá rủi ro đối với mục tiêu của toàn doanh nghiệp

– Rủi ro đối với mục tiêu của từng bộ phận, từng chức năng/nghiệp vụ trong doanh nghiệp

Học viên quan tâm đến buổi học

Đây là những kiến thức áp dụng thực tiễn vào công việc của học viên, do đó, họ cũng chú tâm cao đến nội dung.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, học viên còn được áp dụng bài tập tình huống vô cùng cụ thể, chi tiết. Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ thực hiện tốt công việc sắp tới của mình.

Học viên khá hứng thú với chương trình giảng dạy
Học viên khá hứng thú với chương trình giảng dạy
Học viên được trao chứng chỉ ngay sau buổi học
Học viên được trao chứng chỉ ngay sau buổi học