Doanh nghiệp cần lưu ý gì về hoạt động kiểm soát nội bộ?

0
825

Đối với mỗi doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ vô cùng quan trọng. Kiểm soát nội bộ được xây dựng nhằm ngăn chặn gian lận, sai sót trong quá trình hoạt động.

Kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ

Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ giúp đem lại các lợi ích sau cho công ty:

Các số liệu kế toán và báo cáo tài chính phải đảm bảo chính xác,

Hạn chế trường hợp bên thứ ba hoặc nhân viên công ty gian lận hoặc trộm cắp,

Hạn chế rủi ro không cố ý của nhân viên có thể gây hại cho công ty,

Ngăn chặn tình trạng nhân viên không tuân thủ chính sách, quy trình kinh doanh công ty.

Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ.

Thông thường, lợi ích từ hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ phát triển nếu công ty phát triển lớn mạnh.

Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh
Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

Hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ tạo nên sự tin tưởng trong hội đồng cổ đông đối với những công ty có sự tách biệt giữa quản lý và cổ đông. Đó sẽ là nhân tố vững mạnh để xây dựng hệ thống quản trị vững mạnh, là điều hấp dẫn các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư thường trả giá “hời” cho công ty có rủi ro thấp.

Những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công các biện pháp kiểm soát nội bộ

Muốn kiểm soát nội bộ vững mạnh, cần phải nắm chắc yếu tố cấu thành nên hệ thống. Việc thực hiện thành công các biện pháp kiểm soát nội bộ đòi hỏi một số nguyên tắc chung:

Xây dựng môi trường văn hóa tốt, hướng đến giá trị đạo đức và trách nhiệm rõ ràng;

Quy trình hoạt động và quy trình kiểm soát nội bộ được xác định rõ ràng bằng văn bản và được truyền đạt rộng rãi trong nội bộ công ty;

Giữa các nhân viên khác nhau cần xây dựng những bộ tiêu chuẩn xác định rủi ro khác nhau;

Giao dịch phải thực hiện dưới sự ủy quyền hợp pháp;

Mọi nhân viên đều phải tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ;

Yếu tố thực hiện kiểm soát nội bộ thành công
Yếu tố thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ thành công

Phân lập rõ ràng giữa trách nhiệm kiểm tra và giám sát;

Định kỳ tiến hành các biện pháp kiểm tra độc lập;

Giao dịch quan trọng cần được lưu lại bằng văn bản pháp lý;

Định kỳ phải kiểm tra và nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ.

Trên đây là những lưu ý về hoạt động kiểm soát nội bộ tại mỗi doanh nghiệp. Chỉ khi xây dựng hệ thống nội bộ doanh nghiệp vững mạnh, doanh nghiệp mới phát triển bền vững.

>>> Thông báo tuyển sinh khoá học Kiểm soát nội bộ online