Giám đốc tài chính CFO là gì ? Công việc của họ là gì ?

0
1167

Quản lý tài chính là công việc cực kỳ quan trọng đối với mọi công ty và doanh nghiệp. Vậy giám đốc tài chính CFO là gì và công việc của họ là gì ?

Vậy CFO nghĩa là gì ?

A Chief Financial Officer – CFO, được gọi là giám đốc tài chính, chính là giám đốc điều hành chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính của một công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó.

Chung quy lại, họ chính là quản lý cấp cao chịu trách nhiệm theo dõi dòng tiền và lên kế hoạch cho các khía cạnh khác về tài chính ở hiện tại và tương lai của tổ chức doanh nghiệp.

giam doc tai chinh cfo
Giám đốc tài chính CFO là gì ?

Công việc của một CFO là làm gì ?

Chắc chắn với bạn rằng, với chức vụ giám đốc quản lý về tài chính, công việc họ phải làm là rất nhiều. Để có thể kể hết chúng có lẽ mất tới vài giờ. Tuy nhiên có thể gói gọn lại công việc một giám đốc tài chính cfo phải làm trong 6 phần chính, đó là : Kiểm soát tài chính, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, thuế, quan hệ với nhà đầu tư và kiểm toán nội bộ. Với mỗi công việc sẽ đòi hỏi những kỹ năng riêng. Chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu từng công việc nhé.

cong viec cua giam doc tai chinh
Công việc của các giám đốc tài chính là gì ?

Kiểm soát tài chính

Những công việc trong phần này bao gồm giám sát hệ thống kế toán và điều khiển công ty. Giám đốc tài chính làm công việc này sẽ phải lập báo cáo tài chính thường xuyên cho các chi nhánh quản lý, cổ đông và các nhân viên khác để cùng lập kế hoạch.

Quản lý tài chính

Người làm công việc này sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính ngân hàng và đầu tư của tổ chức doanh nghiệp. Hầu hết các công ty sử dụng các khoản đầu tư ngắn hạn, chính vì thế khoản tiền lãi của họ sẽ không nằm im trong ngân hàng.

kiem soat tai chinh
Kiểm soát và quản lý các vấn đề về tài chính

Quản lý rủi ro

Công việc này luôn đi kèm với việc quản lý tài chính vì các giám đốc tài chính chịu trách nhiệm quản lý rủi ro về đầu tư, lãi suất và tỷ giá hối đoái trong các giao dịch quốc tế.

Thuế

Giám sát quá trình thuế của doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập, thuế doanh thu và thuế quốc tế

Quan hệ với nhà đầu tư

Các quản lý cấp cao thường không có nhiều thông tin về doanh nghiệp và giám đốc tài chính sẽ là những người chịu trách nhiệm thông báo cho họ về những thông tin quan trọng cũng như việc duy trì mối quan hệ ở mức tốt với họ.

Kiểm toán nội bộ

Làm công việc xem xét và phân tích hồ sơ tài chính của công ty để chứng thực tính chính xác và sự tuân thủ của họ đối với các tổ chức.

Có thể thấy công việc của các giám đốc tài chính khác nhau nhưng đều phục vụ một mục tiêu duy nhất, một mục tiêu chuẩn đó chính là quản lý tài chính hiệu quả và đưa nguồn lợi nhuận lớn về cho công ty, doanh nghiệp.

Thông tin bài viết được cập nhật nhanh và nhiều hơn trên trang https://tuyensinhmba.net/