Nội dung bài học thu hút sự quan tâm học viên.

Một giờ học của lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Ngày 24/11 vừa qua, lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế đã diễn ra môn học Quản lý nhà nước về kinh tế do...
Khóa học Inhouse tại Vincem

AFC tổ chức khóa học Phân tích hoạt động kinh doanh...

Từ ngày 12/11 đến ngày 16/11, Viện Quản trị Tài chính AFC Việt Nam đã tổ chức thành công khóa học Phân tích hoạt...
AFC tham gia lễ khai giảng trường Đại học Trưng Vương

AFC tham dự lễ khai giảng trường Đại học Trưng Vương...

Ngày 17/11 vừa qua, Viện Quản trị Tài chính AFC đã tham dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức tại trường...
AFC tổ chức khóa học In house tại Hà Nam

AFC tổ chức khóa học Kỹ năng giao tiếp khách hàng...

Ngày 10/11 vừa qua, Viện Quản trị Tài chính AFC đã tổ chức thành công khóa học Kỹ năng giao tiếp khách hàng cho...

0934552189

ĐĂNG KÝTỉnh thành phố