Học Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao cùng lớp MBA

0
983

Cuối tuần vừa rồi, lớp MBA – thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng nhau học Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao. Môn học được hướng dẫn trực tiếp bởi TS Nguyễn Thị Việt Hà.

Học Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao cùng lớp MBA
Học Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao cùng lớp MBA

Mục tiêu môn học

Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản của quản trị kinh doanh thương mại, những kiến thức cần phải có của nhà quản trị kinh doanh thương mại về quản trị kinh doanh, Phân tích thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường, Quản trị mua hàng, Quản trị dự trữ hàng hoá, Quản trị bán hàng, Quản trị marketing, Quản trị vốn và chi phí kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại.

Mục tiêu tổng quát của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc quản trị hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

Môn học đưa ra mục tiêu cụ thể
Môn học đưa ra mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể:

Hiểu và phân biệt được các dạng hoạt động kinh doanh thương mại;

Hiểu và phân tích được môi trường kinh doanh thương mại từ đó xác định chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể;

Vận dụng được những kiến thức về quản trị marketing, quản trị hàng dự trữ và quản trị vốn và chi phí phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn kinh doanh.

Nội dung môn học

TS Nguyễn Thị Việt Hà đã thiết kế môn học với 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

Đặc trưng của kinh doanh thương mại

Chức năng và nhiệm vụ của kinh doanh thương mại

Nội dung của kinh doanh thương mại

Chuyên đề 2: Phân tích môi trường và lập kế hoạch kinh doanh thương mại

Phân tích môi trường kinh doanh

Các biện pháp khai thác môi trường kinh doanh

Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại

Chuyên đề 3: Quản trị Marketing và bán hàng trong kinh doanh thương mại

Marketing trong kinh doanh thương mại

Vận dụng Marketing thúc đẩy kinh doanh thương mại

Tăng cường bán hàng trong kinh doanh thương mại

Chuyên đề 4: Quản trị dự trữ hàng hoá, vốn và chi phí trong kinh doanh thương mại

Các phương thức tạo lập nguồn hàng

Chiến lược quản trị dự trữ hàng hoá

Tăng cường công tác quản lý vốn và chi phí

Nội dung giảng dạy chi tiết
Nội dung giảng dạy chi tiết

Học viên theo dõi nội dung giảng dạy rất chăm chú, sát sao bởi đây là một trong những học phần quan trọng trong chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

>>> Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản trị Kinh doanh