Học Lý thuyết kiểm toán nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Kế toán

0
707

Ngày 9 và 10 vừa qua, lớp Thạc sĩ Kế toán dưới sự hướng dẫn của TS Phạm Ngọc Quang đã diễn ra môn học Lý thuyết kiểm toán nâng cao. Giờ học khá sôi nổi với sự thảo luận nhiệt tình của học viên.

Học Lý thuyết kiểm toán nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Kế toán
Học Lý thuyết kiểm toán nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Kế toán

Mục tiêu của môn học

Môn học Lý thuyết kiểm toán nâng cao được xây dựng với mục tiêu rõ ràng, khoa học. Giúp học viên hiểu thật chắc về những vấn đề chung của kiểm toán, bao gồm:

  • Dịch vụ đảm bảo
  • Bản chất của kiểm toán BCTC
  • Sự cần thiết của kiểm toán BCTC
  • Hiểu được các loại hình kiểm toán
  • Hiểu được sự khác nhau giữa các loại kiểm toán
  • Các khái niệm quan trọng: Cơ sở dẫn liệu, rủi ro kiểm toán, sai phạm trọng yếu, gian lận và sai sót, bằng chứng kiểm toán
  • Phân biệt được sự khác nhau giữa 4 loại ý kiến của kiểm toán viên trong báo cáo kiểm toán

Tầm quan trọng của môn học

Kiểm toán làm tăng độ tin tưởng của thông tin bằng cách giảm rủi ro thông tin, rủi ro mà thông tin bị sai sót trọng yếu.

Môn học thực sự hữu ích
Môn học thực sự hữu ích

Sai sót trong BCTC có thể do:

Lỗi không cố ý

Thiếu hiểu biết về các nguyên tắc kế toán

Cố tình làm sai

Kiểm toán có trách nhiệm trực tiếp đánh giá rủi ro kinh doanh hay không? Rủi ro mà DN không đáp ứng hay hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, hay nghĩa vụ tài chính.

Nội dung chính của môn học

TS Phạm Ngọc Quang đã xác định nội dung môn học gồm những yếu tố quan trọng như sau:

Những hiểu biết chung về kiểm toán.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.

Hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tìm hiểu và thực hiện trắc nghiệm hệ thống kiểm soát nội bộ.

Phân loại kiểm toán theo đối tượng.

Thủ tục và phương pháp kiểm toán.

Bên cạnh những kiến thức lý thuyết về kiểm toán đã được nêu ra thì giảng viên còn đem đến những bài tập thực hành để học viên hiểu rõ hơn về lượng kiến thức đã tiếp thu được.

Học viên lớp thạc sĩ Kế toán khá quan tâm đến môn học
Học viên lớp thạc sĩ Kế toán khá quan tâm đến môn học

Đặc biệt, kiểm toán là bộ môn khá khó, do đó, học viên phải tập trung rất nhiều trong giờ học. Những chi tiết, kiến thức nào chưa hiểu đều có thể mạnh dạn thảo luận trước lớp. Đây không chỉ nằm trong khuôn khổ của một giờ học mà nó còn là buổi chia sẻ giữa những người làm nghề với nhau.

Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ có đầy đủ kiến thức cũng như kĩ năng để làm việc một cách tốt nhất.

>>> Tìm hiểu học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh