Học Nguyên lý quản trị cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0
687

Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tuần qua đã tìm hiểu học phần Nguyên lý quản trị với những nội dung vô cùng chi tiết, bổ trợ cho quá trình làm việc sau này.

Học Nguyên lý quản trị cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Học Nguyên lý quản trị cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Mục tiêu môn học

Môn học Nguyên lý quản trị trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động cơ bản về công việc quản trị. Học viên sẽ hiểu được các khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị, nguồn gốc và nội dung của các lý thuyết quản trị, môi trường kinh doanh, thông tin và quyết định quản trị.

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ:

– Hiểu rõ nội dung quản trị và các mảng hoạt động quản trị;

– Hiểu và có khả năng thực hiện công việc của nhà quản trị;

– Có khả năng giải quyết được các tình huống của quản trị.

Nội dung môn học

Môn học gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Đại cương về quản trị và nhà quản trị

Khái niệm và vai trò của quản trị

Các cách tiếp cận về quản trị

Các chức năng và lĩnh vực quản trị

Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị

Kỹ năng quản trị

Chương 2: Các lý thuyết quản trị

Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị

Các lý thuyết quản trị cổ điển

Lý thuyết tâm lý xã hội

Lý thuyết quản trị hệ thống

Lý thuyết định lượng

Lý thuyết quản trị Nhật Bản

Chương 3: Môi trường kinh doanh

Khái niệm môi trường kinh doanh

Các yếu tố môi trường vĩ mô

Các yếu tố môi trường ngành

Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản trị

Thông tin trong quản trị

Quá trình thông tin

Phân loại thông tin

Quyết định quản trị

Quá trình ra quyết định

Nội dung học khá chi tiết
Nội dung học khá chi tiết

Học viên thể hiện sự hứng thú với nội dung giảng dạy của TS. Đặng Thị Kim Thoa. Hi vọng sau buổi học, học viên có thể áp dụng tốt vào công việc sắp tới.

Học viên khá hứng thú với môn học
Học viên khá hứng thú với môn học

>>> Học Quản trị nguồn nhân lực cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh