Học Quản trị nguồn nhân lực cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0
946

Cuối tuần vừa qua, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã học Quản trị nguồn nhân lực cùng TS. Nguyễn Thị Liên. Buổi học diễn ra khá sôi nổi, nhiệt huyết.

Học Quản trị nguồn nhân lực cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Học Quản trị nguồn nhân lực cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Mục tiêu của học Quản trị nguồn nhân lực

Môn học Quản trị nguồn nhân lực hướng đến cho học viên:

Cung cấp kiến thức về quản trị nguồn nhân lực.

Rèn luyện những kỹ năng cần thiết.

Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.

Mục tiêu của học Quản trị nguồn nhân lực
Mục tiêu của học Quản trị nguồn nhân lực

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành tận tâm với doanh nghiệp.

Đảm bảo đủ số lượng người lao động với mức trình độ và kỹ năng phù hợp, bố trí họ vào đúng công việc, và đúng thời điểm để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu, đối tượng

Các hoạt động quản trị liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và phát triển, đãi ngộ đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp tình huống.

Nội dung của học Quản trị nguồn nhân lực

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị nhân lực

Chuyên đề 2: Phân tích công việc

Chuyên đề 3: Tuyển dụng nhân lực

Chuyên đề 4: Sử dụng và phát triển nhân lực

Chuyên đề 5: Đãi ngộ nhân lực

Ngoài ra, học viên còn được thực hành với các bài tập mô tả công việc, xây dựng tiêu chuẩn đào tạo, đánh giá nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng…

Nội dung của học Quản trị nguồn nhân lực
Nội dung của học Quản trị nguồn nhân lực

Hi vọng sau buổi học học viên có thể tự tin áp dụng để giải quyết vào công việc thực tế.

>>> Tìm hiểu học phần Các loại hình kiểm toán cùng lớp Thạc sĩ Kế toán