Học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với môn Quản trị kinh doanh thương mại

0
1180

Ngày 10/8, lớp học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Lương Thế Vinh đã cùng nhau tìm hiểu môn Quản trị kinh doanh thương mại dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc.

Học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với môn Quản trị kinh doanh thương mại
Học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với môn Quản trị kinh doanh thương mại

Tầm quan trọng của quản trị kinh doanh thương mại

Quản trị kinh doanh thương mại là sự tác động có tổ chức, có định hướng của nhà quản trị lên đối tượng quản lý để phát huy ưu thế của hệ thống, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội trên thị trường nhằm đạt được lợi nhuận trong kinh doanh.

Kinh doanh thương mại có tác dụng nhiều mặt đến lĩnh vực sản xuất vật chất và lĩnh vực tiêu dùng của xã hội. Đó là khâu trung gian giữa bên sản xuất, phân phối và bên tiêu dùng.

Quản trị kinh doanh thương mại đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp
Quản trị kinh doanh thương mại đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp

Môn học Quản trị Kinh doanh thương mại gồm những nội dung gì?

PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc đã thiết kế nội dung môn học gồm 6 phần chính như sau:

Những vấn đề cơ bản về KD & QTKD TM trong cơ chế thị trường

Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại.

Tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại.

Dự trữ HH và quản trị hàng tồn kho

Bán hàng và quản trị bán hàng

Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại.

Thông qua môn học, giảng viên muốn hướng học viên tới những hiểu biết về lĩnh vực bán hàng, tổ chức, điều hành bán lẻ, nắm được tâm lý, hành vi mua của khách hàng, xây dựng chỗi cung ứng, nắm bắt vấn đề liên quan môi trường kinh doanh quốc tế, sự năng động và thay đổi của môi trường.

Học viên học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hứng thú với môn học rất nhiều
Học viên học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hứng thú với môn học rất nhiều

Với môn học này, học viên học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hi vọng cũng sẽ áp dụng tốt vào môi trường làm việc thực tế về sau của mình.

>>> Học Quản trị nguồn nhân lực cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh