Học Thuế và kế toán thuế nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0
887

Ngày 16 và 17/3, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng nhau tìm hiểu môn học Thuế và Kế toán thuế nâng cao dưới sự hướng dẫn của giảng viên Phí Văn Trọng.

Học Thuế và kế toán thuế nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Học Thuế và kế toán thuế nâng cao cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Mục tiêu môn học

Giảng viên Phí Văn Trọng đã vạch ra mục tiêu cụ thể cho môn học:

– Trang bị cho các học viên những kiến thức, những kỹ năng cần thiết để làm kế toán thuế.

– Chương trình học thiết kế thực tế giúp cho học viên chưa thành thạo về thuế hoặc những học viên mới ra trường có thêm kinh nghiệm tốt để làm việc, hiễu và nắm vững một số luật thuế mới ban hành.

– Có khả năng ứng dụng thực hành khai báo thuế trên biểu mẫu thực tế.

Mục tiêu môn học rõ ràng
Mục tiêu môn học rõ ràng

Nội dung môn học

Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do luật quy định cho các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp lại cho Nhà nước một phần thu nhập của mình nhằm tập trung một bộ phận quyền lực, của cải xã hội vào ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội.

Thuế đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp và Nhà nước. Do đó, môn học được chia ra thành các nội dung chính như sau:

  • Chuyên đề 1: Thuế – Những kiến thức cơ bản như khái niệm, đặc điểm của thuế, nội dung cơ bản của thuế, kê khai, quyết toán thuế…
  • Chuyên đề 2: Kế toán – Đơn vị tiền tệ trong kế toán, tài khoản kế toán, ghi sổ kép, hệ thống báo cáo tài chính…
  • Chuyên đề 3: Ảnh hưởng của chính sách kế toán đến quyết định kinh doanh – Các chính sách kế toán, kế toán hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho, khấu hao tài sản cố định…

Mỗi chuyên đề, giảng viên đều đưa ra những bài tập, câu hỏi thảo luận để tăng tính tương tác, phối hợp với học viên. Như vậy, học viên vừa tiếp thu được kiến thức lý thuyết quan trọng, vừa có thể áp dụng thực tiễn với những cách giải quyết tình huống giả định do giảng viên đưa ra.

Nội dung môn học
Nội dung môn học

Giờ học diễn ra khá sôi nổi với nhiều câu hỏi đặt ra, trao đổi, tương tác. Hi vọng với những kiến thức trong giờ học, học viên sẽ áp dụng được vào thực tiễn một cách hiệu quả, hợp lý.