Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là gì? Vai trò của kế hoạch hóa nhân lực

0
4747

Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành nên mỗi doanh nghiệp, vận hành và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp đó. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản trị nhân lực. Cùng tìm hiểu về kế hoạch hóa nguồn nhân lực và vai trò của nó với mỗi doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là gì?

ke hoach hoa nguon nhan luc
Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là khâu quan trọng trong quản trị nhân lực ở mỗi daonh nghiệp

Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức, của doanh nghiệp và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng được các nhu cầu đó. Công tác kế hoạch hóa nhân lực bao gồm việc ước tính xem cần bao nhiêu người có trình độ lành nghề thích ứng để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, ước tính có bao nhiều người sẽ làm việc cho tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản lý sẽ lựa chọn các giải pháp để cân đối cung cầu nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

Vai trò của kế hoạch hóa nguồn nhân lực

Có thể thấy, kế hoạch hóa về vốn và các nguồn tài chính của mỗi doanh nghiệp từ lâu đã được nhà quản lý rất quan tâm. Trong khi đó, những lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp do yếu tố nguồn nhân lực với kỹ năng, trình độ lành nghề tạo ra thì không phải nhà quản trì nào cũng biết và chú trọng phát triển.

Lực lượng lao động có kỹ năng của mỗi doanh nghiệp chính là một lợi thể cạnh tranh của doanh nghiệp đó. Bởi vậy, bất kì một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh cần thiết phải tiến hành kế hoạch hóa chiến lược nguồn nhân lực. Kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực một khi được xây dựng đúng sẽ mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp cả trực tiếp và gián tiếp.

quan tri nhan luc
Công tác tuyển chọn nhân lực

Cụ thể, kế hoạch hóa nguồn nhân lực giúp mỗi doanh nghiệp chủ động thấy trước khó khăn và tìm cách khắc phục, xác định rõ khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và định hướng tương lai của doanh nghiệp. Đồng thời giúp tăng cường sự tham gia của những người quản lý trực tiếp vào quá trình kế hoạch hóa chiến lược, nhận rõ các hạn chế và cơ hội của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Chiến lược nguồn nhân lực có ảnh hưởng rất quan trọng đến sự hoàn thiện và hiệu quả hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào mức độ phù hợp của nó với các chiến lược khác như chiến lược tài chính, thị trường, sản phẩm cũng như những thay đổi của môi trường kinh doanh.

chien luoc nhan su
Daonh nghiệp cần có kế hoạch nhân sự rõ ràng, phù hợp với những chiến lược khác về tài chính, thị trường

Trên đây là những chia sẻ về kế hoạch hóa nguồn nhân lực và vai trò của nó trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nắm bắt được tầm quan trọng của công tác này là điều kiện để mỗi nhà quản lý hoàn thành mục tiêu và phát triển doanh nghiệp mình quản lý theo hướng tích cực và đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực là gì?