Khai giảng chương trình CFO tại TP.HCM với module Phân tích và kiểm soát nội bộ tài chính doanh nghiệp

0
1040

Ngày 11/8, chương trình CFO tại TP. HCM đã khai giảng với sự tham gia giảng dạy của PGS.TS Đặng Đức Sơn. Đây là module quan trọng trong chuỗi chương trình đào tạo Giám đốc tài chính của Viện Quản trị Tài chính AFC.

Khai giảng chương trình CFO tại TP.HCM với module Phân tích và kiểm soát nội bộ tài chính doanh nghiệp
Khai giảng chương trình CFO tại TP.HCM với module Phân tích và kiểm soát nội bộ tài                                                    chính doanh nghiệp

Module Phân tích và kiểm soát nội bộ tài chính doanh nghiệp hướng đến mục tiêu gì?

Hoạt động tài chính doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động này nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp: tối đa hoá giá trị tài sản sở hữu của doanh nghiệp cụ thể thành những mục tiêu khác như: tối đa hoá lợi nhuận, tăng trưởng ổn định,…

Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp: chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng… Mỗi đối tượng lại quan tâm theo giác độ và mục tiêu khác nhau, nhưng thường liên quan với nhau.

Module hướng đến cung cấp nội dung phân tích tài chính đầy đủ nhất
Module hướng đến cung cấp nội dung phân tích tài chính đầy đủ nhất

Do nhu cầu về thông tin tài chính của doanh nghiệp rất đa dạng, đòi hỏi phân tích tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để từ đó đáp ứng nhu cầu của các đối tượng quan tâm. Chính điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích tài chính ra đời, ngày càng hoàn thiện và phát triển nhưng đồng thời cũng tạo ra sự phức tạp của phân tích tài chính.

Module này hướng đến việc cung cấp kiến thức, kỹ năng về phân tích tài chính cho học viên. Từ đó, giúp học viên quản trị doanh nghiệp tốt hơn.

Module Phân tích và kiểm soát nội bộ tài chính doanh nghiệp mang lại nội dung gì?

Module gồm hai nội dung chính như sau:

Phân tích tài chính của doanh nghiệp

Tổng quan về Kỹ thuật Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Kinh nghiệm đọc & phân tích các báo cáo tài chính: Làm gì khi thông tin quá ít và theo một mẫu cứng nhắc?

Trình bày thông tin phân tích tài chính và liên hệ với các quyết định quản lý nội bộ

Phân tích khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

Các kỹ thuật phân tích kinh doanh và tài chính

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản

Phân tích cân đối tài chính

Trình bày thông tin phân tích hiệu quả

Case study: Phân tích và kiểm soát nội bộ tài chính doanh nghiệp

Case study đầy đủ, chi tiết
Case study đầy đủ, chi tiết

Học viên được thực hành một cách chi tiết, cụ thể với những case study thực tế. Với cách học 80% thực hành, hi vọng học viên tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ, hữu ích hơn.

Học viên hứng thú với nội dung học CFO này
Học viên hứng thú với nội dung học CFO này

>>> Thực hành Phân tích và kiểm soát nội bộ tài chính doanh nghiệp cùng lớp CFO K34 tại TP Hồ Chí Minh