hoc-mba-tot

Những điều cần biết để học MBA tốt tại Việt Nam

Thông thường ở Việt Nam, học viên thường tốn 2 năm để học MBA tại Việt Nam. Ngoài ra, cần phải biết những điều...
Nhà phân tích tài chính phải rèn luyện thường xuyên.

Để trở thành nhà phân tích tài chính giỏi

Một nhà phân tích tài chính giỏi là người ngoài kiến thức chuyên môn sâu rộng, am hiểu tình hình kinh tế chung một...

0942.974.500

ĐĂNG KÝ    Tỉnh thành phố