Lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế cùng môn học Tài chính công

0
815

Ngày 6/4 và 13/4, lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế đã cùng TS. Nguyễn Thanh Huyền tìm hiểu môn học Tài chính công với những nội dung chi tiết, liên quan đến công tác quản lý thu chi bằng tiền của một tổ chức.

Lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế cùng môn học Tài chính công
Lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế cùng môn học Tài chính công

Mục tiêu của môn học

Môn học Tài chính công được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu và nâng cao về tài chính công, kỹ năng phân tích đánh giá tác động của các chính sách tài chính công của nhà nước đến đời sống Kinh tế – Xã hội, trên cơ sở đó có thể phân tích đánh giá các vấn đề thực tế liên quan đến tài chính công.

Bên cạnh đó, chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực tiễn về quản lý tài chính công của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu môn học rõ ràng
Mục tiêu môn học rõ ràng

Giúp học viên phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và trau dồi phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức cho sinh viên để thực hiện có hiệu quả các nghiệp vụ quản lý tài chính công.

Nội dung của môn học

  1. Nguyễn Thanh Huyền đã chia nội dung giảng dạy thành 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính công

Chuyên đề 2: Các thất bại do tính phi hiệu quả của thị trường và sự can thiệp của chính phủ

Chuyên đề 3: Đánh giá chi tiêu công

Chuyên đề 4: Các nguồn thu ngân sách quốc gia – thuế và tác động của thuế đến phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế

Bàn về phạm trù tài chính công, hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng tài chính công đồng nghĩa với tài chính nhà nước, nhưng có ý kiến khác lại cho rằng tài chính công là một bộ phận của tài chính nhà nước.

Thực tế, trong hệ thống tài chính, chúng ta có thể xác lập khâu tài chính của nhà nước dựa trên ba tiêu chí gồm (1) đó là các loại hình tài chính gắn liền với hình thức sở hữu nhà nước, (2) các hoạt động tài chính được thực hiện theo một khuôn khổ pháp lý của nhà nước, (3) mục tiêu của tài chính nhà nước hướng vào thực hiện các chức năng chính trị, xã hội và kinh tế của nhà nước.

Nội dung môn học chi tiết
Nội dung môn học chi tiết

Mỗi chuyên đề, giảng viên đều kết hợp để đưa ra các tình huống, thảo luận, bài tập cụ thể, rõ ràng để học viên hình dung tốt hơn về quá trình quản lý tài chính nhà nước.

Vì đây là một phạm trù quan trọng, do đó, học viên có sự chăm chú, nhiệt tình với giờ học. Hi vọng với những kiến thức thu được, học viên sẽ áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất.