Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tìm hiểu Quản trị nhân sự

0
729

Ngày 30 và 31/3 vừa qua, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cùng nhau tìm hiểu môn học Quản trị nhân sự dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Liên. Buổi học diễn ra khá sôi nổi, học viên đưa ra nhiều thảo luận chuyên môn trong phạm vi tìm hiểu.

Môn học Quản trị nhân sự có những gì?
Môn học Quản trị nhân sự có những gì?

Với mục tiêu được đặt ra: Cung cấp kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và rèn luyện những kỹ năng cần thiết, môn học hướng tới đối tượng học viên hiện có mong muốn quản trị nhân sự cũng như quản trị doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu nằm trong các hoạt động quản trị liên quan đến tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá thực hiện công việc, đãi ngộ đối với đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong buổi học là phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp tình huống.

Nội dung chi tiết, đầy đủ
Nội dung chi tiết, đầy đủ

Kết cấu nội dung nghiên cứu bao gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị nhân lực

Chuyên đề 2: Phân tích công việc

Chuyên đề 3: Tuyển dụng nhân lực

Chuyên đề 4: Sử dụng và phát triển nhân lực

Chuyên đề 5: Đãi ngộ nhân lực

Nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ những người làm việc trong tổ chức/ doanh nghiệp được trả công, khai thác và sử dụng có hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp.

Nhân lực đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Do đó, những kiến thức về quản trị nhân lực luôn luôn cần thiết.

Quản trị nhân lực là tổng hợp các hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Quản trị nhân lực đóng vai trò quan trọng
Quản trị nhân lực đóng vai trò quan trọng

Bên cạnh lý thuyết được đưa ra, học viên còn được thực hành thảo luận với chủ đề đa dạng như: Xây dựng bản mô tả công việc, Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng và thông báo tuyển dụng, Thực hành phỏng vấn tuyển dụng, Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích, Xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá thành tích của nhóm, Xây dựng chương trình đào tạo…

Trong quá trình học diễn ra 2 ngày cuối tuần, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của TS. Nguyễn Thị Liên, học viên vô cùng hứng thú, thảo luận sôi nổi xoay quanh những vấn đề liên quan đến Quản trị nhân lực. Hi vọng với lượng kiến thức thu được, học viên có thể áp dụng thành thạo, chuyên nghiệp vào quá trình giải quyết công việc thực tế tại công ty, doanh nghiệp.