Quy định nộp luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh

0
1956

Bất cứ học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ của đơn vị, cơ sở đào tạo nào cũng đều phải hoàn thành luận văn để tốt nghiệp. Tuy nhiên, với mỗi trường quy định về luận văn thạc sĩ lại có những yêu cầu khác nhau. Dưới đây là những quy định nộp luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh.

Luận văn thạc sĩ là gì?

Luận văn thạc sĩ là những nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề cụ thể nằm trong lĩnh vực đang được đào tạo. Đây như một điều kiện chứng minh về mức độ hiểu biết, nắm bắt chương trình học của học viên sau quá trình đào tạo.

Mẫu luận văn thạc sĩ trường đại học Lương Thế Vinh.
Luận văn thạc sĩ.

Độ dài của luận văn thạc sĩ khoảng 100 trang, sau khi hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên phải bảo vệ luận văn trước Hội đồng để đạt được học vị thạc sĩ.

Luận văn thạc sĩ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi học viên. Khác với những bài tiểu luận hay khóa luận, luận văn thạc sĩ phải thực sự tỉ mỉ, chi tiết khi làm. Số liệu phải chính xác, đáng tin cậy, trình bày rõ ràng, mạch lạc, không lan man, thể hiện quan điểm người viết.

Quy định luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh

Nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong quá trình làm và bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên phải thực hiện theo đúng mẫu quy chuẩn do trường cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh đã quy định như sau:

Học viên nộp 2 quyển luận văn đã chỉnh sửa hoàn thiện theo biên bản của Hội đồng chấm luận văn (1 quyển nộp tại Viện sau đại học, 1 quyển nộp tại thư viện P.403 nhà B trường Đại học Lương Thế Vinh). Khi nộp, học viên nộp kèm Giấy cam đoan đã chỉnh sửa luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng có xác nhận của Giảng viên hướng dẫn (đóng sau trang bìa lót).

Luận văn nộp tại địa chỉ theo quy định của trường.
Luận văn thạc sĩ sau khi chỉnh sửa phải nộp về địa chỉ quy định.

Học viên nộp 2 đĩa CD – ROM đính kèm. Nhãn ngoài ghi đầy đủ thông tin như bìa của luận văn thạc sĩ. Nội dung ghi trong CD lưu dưới dạng file pdf, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo biên bản góp ý của Hội đồng chấm luận văn. CD – ROM đựng trong hộp nhựa cứng, gáy dày.

Sau khi nộp luận văn và CD – ROM, học viên phải lấy giấy chứng nhận của cán bộ phụ trách thư viện làm căn cứ nhận bằng tốt nghiệp về sau.

Yêu cầu học viên sau khi bảo vệ phải nộp luận văn trực tiếp về thư viện trường theo đúng thời hạn mà nhà trường đã quy định.

Yêu cầu nộp luận văn đúng hạn.
Nộp luận văn thạc sĩ đúng thời hạn.

>>> Xem ngay: Tổng hợp các biểu mẫu đăng ký luận văn thạc sĩ trường Đại học Lương Thế Vinh

Trên đây là những quy định về việc nộp luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Lương Thế Vinh. Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 0942.974.500