Môn Quản trị Chiến lược của lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh có gì?

0
1181

Ngày 5/5 vừa qua, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng nhau tiếp thu kiến thức từ học phần Quản trị chiến lược. Học phần này được hướng dẫn bởi TS. Trương Quang Dũng.

Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Quản trị chiến lược
Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Quản trị chiến lược

Mục tiêu môn học Quản trị chiến lược

Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng những nguyên lý này vào thực tiễn như: Những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược; mô hình quản trị chiến lược; hoạch định chiến lược cấp công ty, cấp kinh doanh cấp chức năng; doanh nghiệp thực hiện chiến lược; đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi chiến lược của doanh nghiệp dưới những điều kiện môi trường, thị trường và nguồn nhân lực xác định của doanh nghiệp.

Môn học Quản trị chiến lược có mục tiêu cụ thể
Môn học Quản trị chiến lược có mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong học phần này, học viên có thể tự xây dựng được chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh và chiến lược chức năng cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nội dung môn học Quản trị chiến lược

Môn học Quản trị chiến lược được thiết kế với 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về quản trị chiến lược

Một số khái niệm

Vai trò của quản trị chiến lược

Các chiến lược cấp doanh nghiệp

Mô hình quản trị chiến lược

Chuyên đề 2: Phân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Phân tích môi trường bên ngoài (môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, môi trường kinh doanh quốc tế, ma trận các yếu tố bên ngoài – EFE)

Phân tích môi trường bên trong (phân tích môi trường bên trong dựa vào dây chuyền giá trị, ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh)

Liên kết giữa môi trường bên trong và bên ngoài

Học viên quan tâm đến buổi học
Học viên quan tâm đến buổi học

Chuyên đề 3: Xác định sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

Sứ mạng

Tầm nhìn

Mục tiêu

Chuyên đề 4: Chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh và chiến lược chức năng

Chiến lược công ty

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược chức năng