Một giờ học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng TS Đặng Thị Kim Thoa

0
659

Cuối tuần vừa qua, lớp MBA K3 của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã cùng TS Đặng Thị Kim Thoa học về kỹ năng hoạch định chiến lược.

Một giờ học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng TS Đặng Thị Kim Thoa
Một giờ học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng TS Đặng Thị Kim Thoa

Mục tiêu của môn học

Kỹ năng hoạch định chiến lược là học phần nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong điều kiện kinh tế hiện nay. Học phần sẽ trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược để hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Những kiến thức này cũng có thể áp dụng cho các loại tổ chức khác trong xã hội. Sau khi học môn này, học viên sẽ:

– Hiểu rõ chiến lược và tầm quan trọng và quy trình của quản trị chiến lược trong doanh nghiệp;

– Biết vận dụng kỹ thuật phân tích PESTEL, năm áp lực cạnh tranh trong việc phân tích môi trường bên ngoài nhằm xác định các cơ hội, đe dọa đối với doanh nghiệp;

– Biết cách phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp theo nguồn lực, theo chức năng, theo lĩnh vực, theo chuỗi giá trị của doanh nghiệp;

– Hiểu rõ các loại chiến lược của doanh nghiệp;

– Nắm được phương pháp phân tích ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược cho doanh nghiệp.

Mục tiêu môn học rõ ràng, chi tiết
Mục tiêu môn học rõ ràng, chi tiết

Nội dung giảng dạy

Môn học cho lớp MBA này được chia ra thành 4 chương chính:

Chương 1: Các cách tiếp cận quản trị chiến lược hiện đại

Chiến lược và vai trò của chiến lược trong doanh nghiệp

Bản chất của quản trị chiến lược và giá trị của nó

Nội dung ba giai đoạn của quản trị chiến lược

Chương 2: Tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp

Xác định tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp

Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài và môi trường nội bộ

Phân tích môi trường vĩ mô

Phân tích môi trường ngành kinh doanh

Phân tích môi trường bên trong theo nguồn lực của doanh nghiệp

Phân tích môi trường bên trong theo các lĩnh vực quản trị

Chương 4: Các loại chiến lược của doanh nghiệp và hình thành phương án chiến lược

Các cách phân loại chiến lược

Các chiến cấp doanh nghiệp

Chiến lược SBU

Chiến lược cấp chức năng

Hình thành phương án chiến lược thông qua các ma trận

Nội dung giảng dạy chi tiết
Nội dung giảng dạy chi tiết

>>> Học Nguyên lý quản trị cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh