PGS TS. Đặng Đức Sơn – Giảng viên cao cấp chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế

0
786

PGS.TS Đặng Đức Sơn

Chuyên gia Đặng Đức Sơn là PGS TS kinh tế trẻ nhất Việt Nam, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – kế toán – kiểm toán.

Nguyên Trưởng khoa Tài Chính – Ngân hàng của Đại học của Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH AFC Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty Nhựa Châu Âu Việt Nam; đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Kiểm toán thu nhập cho các công ty đang kinh doanh tại Việt Nam.

PGS.TS Đặng Đức Sơn đã giảng dạy trên 100 khóa học khác nhau cho nhiều tổng công ty, tập đoàn lớn, hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành Tài chính – Kế toán tại các trường đại học danh giá tại Hà Nội và các trường đại học nước ngoài liên kết tại Việt Nam.

PGS TS Đặng Đức Sơn là một trong những giảng viên cao cấp của chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế – Đại học Trưng Vương.