PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc và môn Văn hóa kinh doanh cùng lớp MBA

0
1687

Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tuần qua đã học môn Văn hóa kinh doanh. Người hướng dẫn trực tiếp môn học này là PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc.

PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc và môn Văn hóa kinh doanh cùng lớp MBA
PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc và môn Văn hóa kinh doanh cùng lớp MBA

Tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh

Văn hóa kinh doanh là toàn bộ các nhân tố văn hóa được chủ thể kinh doanh chọn lọc, sáng tạo, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh tạo nên bản sắc của chủ thể đó. Là nhân tố khách quan cho sự tồn tại, phát triển kinh doanh.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế cần khai thác tính tích cực và hạn chế tiêu cực để phát triển kinh doanh. Do đó, nghiên cứu văn hóa kinh doanh vừa hợp với đạo lý, xu thế của môi trường kinh doanh và qui luật của kinh tế thị trường.

Văn hóa kinh doanh rất quan trọng và cần thiết
Văn hóa kinh doanh rất quan trọng và cần thiết

Nhiệm vụ của môn học Văn hóa kinh doanh

Môn học Văn hóa Kinh doanh được xây dựng nhằm mục tiêu như sau:

Trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa kinh doanh, vai trò, nội dung, tác động của VHKD đến phát triển kinh doanh;

Biết cách xây dựng văn hóa kinh doanh, xây dựng mối quan hệ nội bộ của một doanh nghiệp cụ thể;

Nắm được nhân tố ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh để xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các lực lượng của môi trường kinh doanh nhằm kinh doanh có hiệu quả cao.

Mục tiêu môn học rõ ràng, cụ thể
Mục tiêu môn học rõ ràng, cụ thể

Nội dung môn học Văn hóa kinh doanh

PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc là giảng viên phụ trách trực tiếp môn học Văn hóa Kinh doanh. Với môn học này, thầy chia ra làm các nội dung chính như sau:

Tổng quan về văn hóa KD

Triết lý kinh doanh

Đạo đức kinh doanh

Văn hóa doanh nhân

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh.

Với mỗi nội dung chính, giảng viên đều đưa ra những ví dụ, tình huống cụ thể để học viên nắm bắt rõ hơn về văn hóa kinh doanh. Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ áp dụng tốt hơn những kiến thức đã được học về văn hóa kinh doanh vào công việc thực tế tại mỗi doanh nghiệp.

>>> Học Kỹ năng kinh doanh thương mại nâng cao cùng lớp MBA