Sự khác biệt giữa Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng

0
671

Mỗi doanh nghiệp, công ty đều có những vị trí như Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng đảm nhiệm vị trí quản lý tài chính. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thể phân biệt sự khác nhau giữa Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng.

Sự khác biệt giữa Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng
Sự khác biệt giữa Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng

Công việc của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ chưa có sự phân định rõ ràng về hai chức vụ này. Nhưng

Công việc của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người quản lý bộ máy kế toán nhằm mục tiêu tối đa hóa chi phí, theo dõi và thực hiện các chính sách tín dụng đối với khách hàng, nhà cung cấp.

Công việc của giám đốc tài chính và kế toán trưởng có sự khác biệt
Công việc của giám đốc tài chính và kế toán trưởng có sự khác biệt

Trong khi đó, các giám đốc tài chính thường dựa trên các báo cáo của kế toán để đưa ra các phương án sản xuất, kinh doanh tối ưu; phân tích tình hình thị trường để quyết định mức đầu tư hợp lý.

STT Công việc CFO Kế toán trưởng
Kế toán
1 Hỗ trợ hoạt động kiểm toán hàng năm X X
2 Thanh toán các khoản phải trả đúng hạn   X
3 Thu hồi các khoản phải thu   X
4 Nhận chiết khấu các khoản phải trả   X
5 Xuất hoá đơn kịp thời   X
6 Tính chi phí giá thành   X
7 Cân đối số liệu với ngân hàng   X
8 Thực hiện các báo cáo quản trị X X
9 Thực hiện các báo cáo tài chính X X
10 Nộp báo cáo thông tin cho uỷ ban giao dịch chứng khoán Nhà nước X X
11 Duy trì các chính sách và thủ tục kế toán   X
12 Duy trì hệ thống tài khoản kế toán   X
13 Quản lý hoạt động thuê ngoài   X
14 Quản lý nhân viên kế toán   X
15 Quản lý quy trình hoạch định ngân sách X X
16 Xem xét các yêu cầu cấp vốn X  
17 Lập bảng lương   X
18 Thực hiện các thực tiễn tối ưu trong hoạt động X  
19 Cung cấp các phân tích tài chính X X
20 Triển khai các đánh giá hiệu quả hoạt động X  
21 Duy trì các đánh giá hiệu quản hoạt động   X
22 Xem xét những điểm yếu trong kiểm soát X X
Tài chính
01 Quản trị dòng tiền và đầu tư ngắn hạn X  
02 Xây dựng chiến lược tài chính dài hạn X  
03 Xây dựng chiến lược thuế X  
04 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro X  
05 Đàm phán những thương vụ mua lại X  
06 Duy trì quan hệ với ngân hàng X  
07 Sắp xếp  hoạt động tài trợ nợ X  
08 Quản lý việc chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư X  
09 Đầu tư các quỹ X  
10 Đầu tư vào các quỹ lương hưu X  
11 Cấp tín dụng cho khách hàng X X
12 Quản trị bảo hiểm & rũi ro X  
13 Theo dõi dòng tiền X X
14 Duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư X  

Kế toán trưởng chỉ cần nắm được đầy đủ hoạt động của bộ máy Kế toán với những nhiệm vụ được quy định rõ trong Luật Kế toán. Trong khi đó Giám đốc Tài chính CFO không chỉ nắm được “Hệ thống thông tin Kế toán” mà còn chuyển các thông tin này thành “Hệ thống thông tin Tài chính”. CFO sẽ phân nhiệm việc theo dõi thông tin cho bộ máy Tài chính và ra quyết định tài chính từ đó.

Doanh nghiệp nên phân biệt giữa 2 vị trí
Doanh nghiệp nên phân biệt giữa 2 vị trí

Do vậy CFO không chỉ cần có kiến thức về Tài chính chuyên sâu mà cần nắm vững khoa học phân tích và khoa học quản trị như đánh giá, định lượng, thống kê, phương pháp quản lý,… Giám đốc Tài chính sẽ kết hợp tất cả các năng lực đó để xây dựng Báo cáo Tài chính, hoạch định và điều hành chiến lược Tài chính.

Nhìn ra sự khác biệt giữa Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động tài chính hiệu quả hơn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghiệp

Địa chỉ:

Cơ sở 1: Tầng 01, Tòa N06B1, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 4, phòng 306, Tòa nhà 109, đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0942 974 500