Sự khác nhau giữa kế toán trưởng và giám đốc tài chính

0
962

Trong mỗi doanh nghiệp, sự có mặt của kế toán trưởng hay giám đốc tài chính đều rất quan trọng. Tuy nhiên, tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, hai vị trí này thường gộp làm một. CÙng tìm hiểu sự khác nhau giữa hai chức danh này nhé.

Sự khác nhau giữa kế toán trưởng và giám đốc tài chính
Sự khác nhau giữa kế toán trưởng và giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính và kế toán trưởng cũng có khá nhiều sự liên quan với nhau trong công việc. Đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là vừa và nhỏ nên chưa có sự phân định rạch ròi hai vị trí này mà thông thường sẽ kiêm nhiệm. Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm một khoản chi phí. Tuy nhiên, đối với những tập đoàn lớn, sự khác biệt trong công việc kế toán và tài chính sẽ được phân định rõ ràng hơn.

Sự khác biệt về khái niệm

Kế toán trưởng là người quản lý bộ máy kế toán nhằm mục tiêu tối đa hóa chi phí, theo dõi và thực hiện các chính sách tín dụng đối với khách hàng, nhà cung cấp.

Sự khác biệt về khái niệm
Sự khác biệt về khái niệm

Trong khi đó, các giám đốc tài chính thường dựa trên các báo cáo của kế toán để đưa ra các phương án sản xuất, kinh doanh tối ưu; phân tích tình hình thị trường để quyết định mức đầu tư hợp lý.

Sự khác biệt về công việc

Kế toán trưởng chỉ cần nắm được đầy đủ hoạt động của bộ máy Kế toán với những nhiệm vụ được quy định rõ trong Luật Kế toán. Trong khi đó Giám đốc Tài chính CFO không chỉ nắm được “Hệ thống thông tin Kế toán” mà còn chuyển các thông tin này thành “Hệ thống thông tin Tài chính”. CFO sẽ phân nhiệm việc theo dõi thông tin cho bộ máy Tài chính và ra quyết định tài chính từ đó.

Do vậy CFO không chỉ cần có kiến thức về Tài chính chuyên sâu mà cần nắm vững khoa học phân tích và khoa học quản trị như đánh giá, định lượng, thống kê, phương pháp quản lý,… Giám đốc Tài chính sẽ kết hợp tất cả các năng lực đó để xây dựng Báo cáo Tài chính, hoạch định và điều hành chiến lược Tài chính.

Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng có mâu thuẫn nhiệm vụ không?

Không bởi vì mỗi vị trí có một vai trò chuyên biệt. Kế toán trưởng đi vào chi tiết việc vận hành hệ thống kế toán còn Giám đốc Tài chính chỉ nắm đầu thông tin kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát tài chính. Đây là mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau để giúp bộ máy Tài chính – Kế toán hoạt động trơn tru và hiệu quả. Nhờ có số liệu của bộ phận kế toán mà bộ phận tài chính có thể hoạch định cơ cấu đầu tư của mình; và ngược lại dựa trên các báo cáo tài chính năm trước mà Kế toán có cơ sở để thực hiện chức năng của mình.

Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng có mâu thuẫn nhiệm vụ không?
Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng có mâu thuẫn nhiệm vụ không?

Nhìn nhận sự khác nhau giữa Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng là gì giúp doanh nghiệp có sự phân tách nhiệm vụ hợp lý. Hiện nay Tại các quốc gia phát triển, công việc quản lý tài chính được tách rời khỏi công việc kế toán, và người đảm nhiệm vai trò chính trong việc quản lý tài chính phải là CFO – Giám đốc tài chính.

>>> Những kỹ năng không thể thiếu của một giám đốc tài chính