Tìm hiểu học phần Các loại hình kiểm toán cùng lớp Thạc sĩ Kế toán

0
864

Lớp Thạc sĩ Kế toán tuần vừa qua đã cùng nhau tìm hiểu học phần Các loại hình kiểm toán với sự hướng dẫn của TS. Phạm Ngọc Quang. Học viên đã thể hiện sự hứng thú, nhiệt tình với buổi học.

Tìm hiểu học phần Các loại hình kiểm toán cùng lớp Thạc sĩ Kế toán
Tìm hiểu học phần Các loại hình kiểm toán cùng lớp Thạc sĩ Kế toán

Mục tiêu môn học

Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ đạt được những kiến thức nâng cao về các loại hình kiểm toán. Trong đó, sẽ tập trung vào hai loại hình kiểm toán phổ biến, đó là kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính.

Học viên sẽ có khả năng nhận biết, hiểu và áp dụng phương pháp để kiểm toán tính hiệu quả và kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tìm hiểu, đánh giá và kiểm toán các chu trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Môn học được đặt mục tiêu rõ ràng
Môn học được đặt mục tiêu rõ ràng

Thêm nữa, học viên sẽ được tiếp cận và cũng có khả năng áp dụng các phương pháp thu thập bằng chứng cho các khoản mục trọng yếu trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Nội dung môn học

Phạm Ngọc Quang đã thiết kế học phần với 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Khái niệm chung về các loại hình kiểm toán quốc tế phổ biến

Các loại hình kiểm toán quốc tế phổ biến

Phân biệt kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ

So sánh kiểm toán BCTC và kiểm toán hoạt động

Chuyên đề 2: Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán hoạt động: mục tiêu và quy trình kiểm toán

Phân tích rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát chu trình bán hàng trong kiểm toán hoạt động chu trình bán hàng

Chuyên đề 3: Áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro trong KiT hoạt động

Phương pháp kiểm toán hoạt động dựa trên đánh giá rủi ro

Case study “Your risk and Control matrix”

Chuyên đề 4: Kiểm toán báo cáo tài chính – các khoản mục chính

Kiểm toán BCTC: mục tiêu và quy trình kiểm toán

Xác định rủi ro và kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản phải thu

Case study: xác định rủi ro và phương pháp thu thập bằng chứng

Học viên thể hiện sự quan tâm đến môn học
Học viên thể hiện sự quan tâm đến môn học

Học viên được tìm hiểu kiến thức cùng với các bài tập case study chi tiết, đầy đủ. Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ hiểu hơn về kiểm toán cũng như các quản trị tài chính doanh nghiệp.