Tìm hiểu học phần Quản trị nhân sự cùng TS. Trần Vinh

0
576

Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cùng tìm hiểu học phần Quản trị nhân sự. TS. Trần Vinh là người trực tiếp hướng dẫn học viên học phần này. Học viên thể hiện sự hứng thú với buổi học này.

Tìm hiểu học phần Quản trị nhân sự cùng TS. Trần Vinh
Tìm hiểu học phần Quản trị nhân sự cùng TS. Trần Vinh

Mục tiêu môn học Quản trị nhân sự

– Môn học này giúp nâng cao kiến thức quản trị cho một lĩnh vực cụ thể: nguồn nhân lực;

– Học áp dụng kiến thức để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả trong một tổ chức;

– Nhận biết các kỹ thuật, phương pháp, sự dụng các công cụ quản trị hiện đại trong quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

Nội dung môn học Quản trị nhân sự

Môn học Quản trị Nhân sự là một trong những đơn vị học phần quan trọng trong quá trình làm kinh doanh. TS. Trần Vinh đã thiết kế với những nội dung như sau:

Chuyên đề 1: Phân tích công việc

Các khái niệm cơ bản về quản trị nhân sự

Qui trình phân tích công việc

Sơ đồ qui trình phân tích công việc

Các phương pháp sử dụng trong phân tích công việc

Kết quả của việc phân tích công việc

Chương trình học khá đầy đủ
Chương trình học khá đầy đủ

Chuyên đề 2: Tuyển Dụng Nhân Sự

Các khái niệm cơ bản về tuyển dụng

Nguồn tuyển dụng

Qui trình tuyển dụng

Các dạng phỏng vấn và trắc nghiệm

Các lưu ý trong tuyển dụng nhân sự

Chuyên đề 3: Xây dựng các chính sách và đào tạo

Xây dựng các chính sách đãi ngộ và động viên

Đào tạo

Chuyên đề 4: Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc

Các khái niệm cơ bản

Các yếu tố ảnh hưởng đến việ đánh giá

Qui trình đánh giá

Các sai lầm trong quá trình đánh giá

Các mẫu đánh giá

Học viên thể hiện sự quan tâm đến học phần
Học viên thể hiện sự quan tâm đến học phần

Mỗi chuyên đề, giảng viên đều đưa ra những bài tập thực hành, case study cụ thể để học viên hình dung rõ hơn kiến thức đã được tiếp thu.