Tìm hiểu nhiệm vụ cốt lõi của một Giám đốc sản xuất (CPO)

0
1053
  • Bạn đang quan tâm đến công việc của một Giám đốc sản xuất tại doanh nghiệp?
  • Bạn muốn tìm hiểu về vai trò của vị trí này tại doanh nghiệp?
  • Giám đốc sản xuất (CPO) có nhiệm vụ gì?

Hãy cùng tuyensinhmba.net tìm hiểu nhé!

Giám đốc sản xuất (CPO) là gì?

Giám đốc sản xuất (Chief Product Officer – CPO) là giám đốc cấp cao chịu toàn bộ trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến sản xuất của một doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất phụ trách tầm nhìn của sản phẩm, chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp. CPO giám sát từ giai đoạn ý tưởng sản xuất đến giai đoạn sản phẩm hoàn thành được tiêu thị trên thị trường.

giam-doc-san-xuat
Tìm hiểu nhiệm vụ quan trọng của Giám đốc sản xuất CPO

Nhiệm vụ của một Giám đốc sản xuất (CPO)

Thực hiện vai trò lãnh đạo, giám sát hệ thống sản xuất doanh nghiệp. Nhiệm vụ nổi bật nhất của vị trí này là đứng đầu toàn bộ bộ phận quản lý sản xuất của doanh nghiệp. Bao gồm:

  • Giám sát, cố vấn

Giám đốc sản xuất thực hiện vai trò giám sát những vị trí then chốt trong việc sản xuất sản phẩm. Giám đốc sản xuất đảm bảo những vị trí then chốt này thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả nhất có thể, giúp cho hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống quản lý sản xuất được nâng cao.

Ngoài chức năng giám sát, giám đốc sản xuất còn đóng vai trò cố vấn cho những nhân viên chủ chốt trong công tác quản lý sản xuất, đảm bảo việc nâng cao kỹ năng của họ cũng như cung cấp hỗ trợ khi cần.

giam-sat- co--van
Giám đốc sản xuất thực hiện vai trò giám sát những vị trí then chốt
  • Lãnh đạo, quản lý

Đối với vai trò lãnh đạo, quản lý, giám đốc sản xuất đứng đầu trong việc triển khai những ý tưởng thành các khái niệm, kế hoạch, dự án có thể thực hiện được; Cân nhắc đến vấn đề tài chính, nhu cầu quảng bá sản phẩm và mục tiêu chung của doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất quản lý những hoạt động sản xuất thường ngày, đảm bảo mục tiêu về mặt sản phẩm và kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Quyết định tầm nhìn và chiến lược

Ngoài chức năng lãnh đạo và quản lý bộ phận quản lý sản xuất, giám đốc sản xuất làm gì? Giám đốc sản xuất quyết định tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp, cũng như phổ biến tầm nhìn này tới các bộ phận cấp dưới và toàn bộ nhân viên. Từ đó, từng bộ phận con đều hoạt động hướng tới một tầm nhìn chung.

  • Quan tâm đến nhu cầu của khách hàng

Giám đốc sản xuất cũng là người quan tâm trực tiếp đến nhu cầu của khách hàng. Họ trực tiếp tương tác với khách hàng, cung cấp những lợi ích của sản phẩm đồng thời tiếp nhận phản hồi, đánh giá và trải nghiệm của khách hàng đến với sản phẩm. Do đó, họ thấu hiểu được mong muốn và nhu cầu của khách hàng.

  • Xây dựng văn hóa kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ khác cũng không kém phần quan trọng của giám đốc sản xuất là xây dựng văn hóa kinh doanh và phương thức hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, CPO còn có trách nhiệm tìm kiếm và phát triển những kỹ năng nghề nghiệp cho toàn bộ bộ phận.

xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep-1
Giám đốc sản xuất xây dựng văn hóa sản xuất doanh nghiệp

Giám đốc sản xuất còn tham gia vào quy trình phỏng vấn, tuyển dụng những nhân sự chủ chốt cho quản lý sản xuất. Họ xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp để lôi kéo nhân tài ở lại với doanh nghiệp.

  • Nghiên cứu và phân tích

Giám đốc sản xuất đóng vai trò là người đứng đầu toàn bộ phận, là người đưa ra ý kiến phản bác, điều chỉnh, cũng như khuyến nghị thêm về các nghiên cứu và phân tích của bộ phận các nhân viên quản lý cấp cơ sở.

  • Các nhiệm vụ khác

Ngoài ra, bên cạnh những nhiệm vụ chính đã được liệt kê ở trên, giám đốc sản xuất có thể thực hiện các công việc khác nếu họ cảm thấy cần thiết và nếu nhận được sự chỉ đạo của các bên liên quan hoặc từ phía chủ sử dụng lao động.