TS. Hoàng Bích Ngọc cùng lớp MBA học Kế toán quản trị

0
1069

Kế toán quản trị là môn học quan trọng trong quá trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Tuần vừa qua, lớp MBA Đại học Công nghệ Đông Á đã cùng nhau tìm hiểu môn học Kế toán quản trị. Hãy cùng xem lớp học có gì thú vị nhé!

TS Hoàng Bích Ngọc cùng lớp MBA học Kế toán quản trị
TS Hoàng Bích Ngọc cùng lớp MBA học Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là gì? Mục tiêu của môn học Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một môn khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp những thông tin định lượng về các hoạt động của đơn vị một cách chi tiết, giúp cho các nhà quản lý trong quá trình ra các quyết đinh liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và đánh giá tình hình thực hiện các  hoạt động của đơn vị.

Như vậy, kế toán quản trị ra đời khí xuất hiện nền kinh tế thị trường. Kế toán quản trị là  loại kế toán dành cho những người làm công tác quản lý, nó được coi như một hệ thống trợ giúp cho các nhà quản lý ra quyết dịnh, là phương tiện để thực hiện kiểm soát quản lý trong doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là môn học quan trọng
Kế toán quản trị là môn học quan trọng

Mục tiêu của môn học là Cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán quản trị làm cơ sở cho việc nghiên cứu, thực hành kế toán quản trị trong thực tiễn công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

Nội dung môn học

Môn học Kế toán quản trị được xây dựng với 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Tổng quan về kế toán quản trị

Bản chất và đối tượng của kế toán quản trị

Hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Xu hướng phát triển của kế toán quản trị

Chuyên đề 2: Kế toán quản trị chi phí

Các phương pháp kế toán quản trị chi phí truyền thống

Các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại

Chuyên đề 3: Kế toán quản trị với việc đánh giá thành quả hoạt động

Đánh giá thành quả hoạt động tại các trung tâm trách nhiệm

Đánh giá thành quả bằng thẻ điểm cân bằng

Chuyên đề 4: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định

Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

Kế toán quản trị cho việc ra quyết định giá bán

Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn

4 chuyên đề chi tiết, cụ thể
4 chuyên đề chi tiết, cụ thể

Mỗi chuyên đề lại có tình huống, bài tập để thảo luận khác nhau, giúp người học thực hành linh hoạt, hiệu quả.

>>> Lớp MBA ĐH Công nghệ Đông Á học Quản trị tài chính