Tiến Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi – Giảng dạy Kinh tế học quản lý

0
1704

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên gia Nguyễn Thị Kim Chi – Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế chính trị và kinh doanh quốc tế.

TS. Nguyễn Thị Kim Chi đã xuất bản 6 cuốn sách chuyên khảo, 24 bài viết chuyên ngành đăng trên tạp chí quốc gia, quốc tế và 6 công trình Nghiên cứu khoa học nổi bật. Hiện nay, TS. Nguyễn Thị Kim Chi đang là giảng viên khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế – trường Đại học kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế cao cấp của Đại học Trưng Vương, TS. Nguyễn Thị Kim Chi tham gia với vai trò giảng viên giảng dạy môn Kinh tế học quản lý (Management Economics), giúp học viên ứng dụng các học thuyết kinh tế vào hoạt động quản lý đơn vị, xây dựng mô hình quản lý theo các học thuyết kinh tế kinh điển của thế giới, rèn luyện trên case study thực tế về kinh tế học quản lý.

Xem thêm: Lịch thi đầu vào ngành thạc sĩ quản lý kinh tế trường Đại Học Trưng Vương