TS Phan Anh Lưu – Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý

0
1840

TS Phan Anh Lưu

TS Phan Anh Lưu là chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

TS Phan Anh Lưu tham gia giảng dạy, đào tạo cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Công thương ViettinBank, Ngân hàng SeeBank, Tổng Công ty Dầu khí PVFC, KOATSU Việt Nam, Korea Life,…

Ông đã tham gia tư vấn nhiều dự án lớn như BUSINESS EDGE, Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vùng Mekong, Dự án GTZ (Đức), Dự án BRP/Cida (Canada) và tham gia vào các tổ chức đào tạo khác như Nhận thức mới, Smart Learn, G&H, BTC,…

TS Phan Anh Lưu trực tiếp giảng dạy nhiều khóa học về Lãnh đạo và Quản lý cho các cán bộ cao cấp của các cơ quan cấp cao và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Trong chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế – Đại học Trưng Vương, TS Phan Anh Lưu là giảng viên phụ trách môn Kỹ năng quản lý (Management Skills), giúp học viên nắm bắt các kỹ năng phục vụ công việc quản lý tổ chức như kỹ năng tổ chức phòng ban, kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng quản lý và tạo động lực cho nhân viên; ứng dụng kỹ năng quản lý vào các tình huống cụ thể; thực tế tại đơn vị về cách tổ chức quản lý, từ đó xây dựng kỹ năng quản lý phù hợp với từng cá nhân.

Liên hệ:

Tuyensinhmba.net – Trang thông tin thạc sĩ kinh tế mới nhất

Hotline: 0918924388