TS Vũ Hoàng Nam cùng lớp MBA ĐH Công nghệ Đông Á học môn Quản trị doanh nghiệp

0
1173

Ngày 14 – 15/9, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường ĐH Công nghệ Đông Á đã cùng nhau tìm hiểu môn Quản trị doanh nghiệp. Môn học được hướng dẫn cụ thể, chi tiết bởi TS Vũ Hoàng Nam.

TS Vũ Hoàng Nam cùng lớp MBA ĐH Công nghệ Đông Á học môn Quản trị doanh nghiệp
TS Vũ Hoàng Nam cùng lớp MBA ĐH Công nghệ Đông Á học môn Quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu môn học

Môn học Quản trị doanh nghiệp được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức về quản trị doanh nghiệp và kỹ năng cơ bản cần thiết đối với nhà quản trị. Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ:

Phân tích được quá trình quản trị một tổ chức và các lĩnh vực quản trị chủ yếu của một tổ chức doanh nghiệp;

Thiết kế tổ chức quản trị cho doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp;

Định hướng phát triển năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản trị trong các giai đoạn phát triển của tổ chức.

Môn học có mục tiêu rõ ràng, cụ thể
Môn học có mục tiêu rõ ràng, cụ thể

Nội dung của môn học

TS Vũ Hoàng Nam xây dựng môn học thành 4 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

Sự phát triển của khoa học quản trị;

Cách tiếp cận theo quá trình của hoạt động quản trị;

Các cấp quản trị trong doanh nghiệp

Những xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị.

Chuyên đề 2: Hoạch định và tổ chức quản trị

Hoạch định ở các cấp quản trị của doanh nghiệp

Xây dựng mô hình kinh doanh và xác lập mô hình tổ chức quản trị

Phát triển mô hình quản trị trong quá trình phát triển của doanh nghiệp

Thảo luận: Mô hình kinh doanh và mô hình quản trị

Chuyên đề 3: Lãnh đạo trong quản trị doanh nghiệp

Quyền lực và tầm ảnh hưởng của nhà quản trị

Giải quyết vấn đề trong quá trình quản trị

Phát triển năng lực lãnh đạo

Thảo luận và thực hành tự đánh giá: Năng lực lãnh đạo

Chuyên đề 4: Kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp

Quy trình kiểm soát

Các hình thức kiểm soát trong quá trình quản trị

Xây dựng hệ thống kiểm trong doanh nghiệp

Bài tập thực hành: Xây dựng hệ thống kiểm soát

Học viên tại buổi học khá sôi nổi, nhiệt tình
Học viên tại buổi học khá sôi nổi, nhiệt tình

Học viên được thảo luận, thực hành với những bài tập tình huống cụ thể do giảng viên đưa ra. Hi vọng sau buổi học này, học viên có đầy đủ kiến thức để áp dụng vào công việc hiện tại.

>>> Lớp MBA học Phương pháp nghiên cứu khoa học cùng PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri